Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII
________________________________________

Prezentul document (publicat în format electronic la adresa https://alfa-oculus.ro/) în integralitatea sa, precum și alte documente la care prezenta face referire/trimitere, reprezintă Termenii și Condițiile (în continuare, T&C) sau Termenii ce compun regulile ce reglementează relațiile dintre ALFA & OCULUS MEDICAL SRL în calitate de Vânzător și persoana fizică sau juridică, ce alege să se angreneze în astfel de relații juridice în calitate de Cumpărător (fie că acționează în calitate de Consumator conform art. 2 art. 2 din O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor, fie că acționează în calitate de Operator Economic conform art. 2 art. 3 din O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor).

OBIECT

Prezenta stabilește condițiile de utilizare a site-ului https://alfa-oculus.ro/, condițiile de achiziționare a produselor comercializate de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL prin intermediul site-ului, drepturile și obligațiile părților care decurg din sau în legătură cu contractul de vânzare încheiat între ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și un cumpărător individual, prin intermediul site-ului.

Pentru achizițiile efectuate (fizic) prin intermediu punctelor de lucru, sunt aplicabile Condițiile Generale de Vânzare, disponibile la adresa *link de trimitere*, care se completează corespunzător cu prezenții Termeni și Condiții.

SECȚIUNEA I: DEFINIȚII

Pentru facilitarea parcurgerii și înțelegerii depline a prezenților T&C, următorii termeni vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care în prezenții T&C sau într-un contract separat încheiat, în scris, între ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și Cumpărător se prevede expres altfel:
ALFA & OCULUS MEDICAL SRL – societate care acționează, în conformitate cu legislația aplicabilă, în calitate de Vânzător, cu sediul în Constanța, Aleea Macilor 2B, J13/1323/2009, CUI 25613787.

CAMPANIE PROMOȚIONALĂ – condiții specifice de vânzare a produselor oferite prin intermediul site-ului, a unor produse determinate, dintr-un stoc predefinit și limitat, pentru o perioadă limitată de timp determinată de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, cu respectarea legislației aplicabile în materie (de exemplu, dar fără a se limita la: reducerea costului de livrare, vânzarea promoțională conform O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață).

CERINȚE TEHNICE – cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea https://alfa-oculus.ro/, respectiv folosirea unui calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia, de natură a asigura accesul la internet și la poșta electronică;

CONȚINUT – toate informațiile cuprinse pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea Cerințelor Tehnice, precum:

● specificații ale produselor, imagini descriptive și orientative a produselor, videoclipuri promoționale;
● informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
● informațiile comunicate prin orice mijloc de către un angajat al societății ALFA & OCULUS MEDICAL SRL Utilizatorului sau Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare specificate sau nu de către acesta;

CONT – sistemul electronic pus la dispoziția Cumpărătorului de (https://alfa-oculus.ro/) identificat printr-o adresă de e-mail (Login) și o parolă creată și aleasă de Cumpărător, care îi permite acestuia din urmă accesarea site-ului, vizualizarea și accesarea produselor și serviciilor oferite de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, transmiterea de comenzi și care permite Cumpărătorului să benefiziece de utilizarea altor servicii/ funcționalități suplimentare (ex: vizualizarea datelor unei comenzi efectuate, facturile fiscale ale Cumpărătorului etc.).

 

CONSUMATOR – potrivit definiției legale, “orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale”. Atragem atenția Utilizatorului/Cumpărătorului asupra faptului că doar persoanele fizice, nu și cele juridice, constituie consumatori în sensul legislației din România.

CONTRACT LA DISTANȚĂ – înțelegerea consensuală intervenită între ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vănzarea, respectiv achiziționarea, de produse sau servicii puse la dispoziție de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, a cărei efecte sunt inițiate prin lansarea unei Comenzi de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL în conformitate cu prevederile legale și prezenții T&C, prin intermediul unuia sau a mai multor mijloace electronice de comunicare la distanță.

COMANDA – solicitarea efectuată de Cumpărător prin intermediul site-ului https://alfa-oculus.ro/, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, unde acesta își exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe produse/servicii în condițiile prevăzute de prezenții T&C.

COMUNICARE COMERCIALĂ – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema ALFA & OCULUS MEDICAL SRL; potrivit art. 1 art. 8 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informațiile permițând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poștă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terț independent față de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;

CONFIRMAREA COMENZII – e-mail automat trimis de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL către Cumpărător, în urma plasării comenzii de către Cumpărător, care conține detaliile comenzii cu privire la caracteristicile produsului/produselor precum și a prețului achitat de Cumpărător alături de modalitatea de plată aleasă. Contractul la distanță se consideră încheiat între părți la momentul confirmării comenzii.

COȘ DE CUMPĂRĂTURI – serviciu pe care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL îl oferă Utilizatorului/Cumpărătorului să adauge produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care produsele nu sunt achiziționate prin efectuarea comenzii la momentul adăugării lor în coș, Utilizatorul/Cumpărătorul poate beneficia de serviciul de urmărire a produselor prin primirea de comunicări comerciale din partea ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

CUMPĂRĂTOR/ CLIENT – orice persoană fizică ce are capacitate juridică, potrivit legii, de a încheia acte juridice (de exemplu, dar fără a se limita la vârsta de 18 ani, discernământ deplin) sau orice persoană juridică ori entitate juridică ce își creează un Cont pe Site și/sau plasează o Comandă, astfel intrând în relații contractuale cu ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, în conformitatea cu legislația aplicabilă și T&C prezente.

FAVORITE – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste cu produsele preferate.

FURNIZOR – terț persoană juridică sau fizică, cu care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL are o relație comercială și care asigură stocul pentru produsele afișate pe Site.

GARANȚIE COMERCIALĂ – angajamentul asumat de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL față de Cumpărător, altul decât garanția legală de conformitate sau alte garanții legale, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de a lua anumite măsuri reglementate de subsecțiunea XIII din prezenții T & C.

GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE – protecția consumatorului ce derivă din legislația aplicabilă raportat la lipsa de conformitate, reprezentând obligația ALFA & OCULUS MEDICAL SRL față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul în stare conformă, obligație reglementată prin subsecțiunea XIII a prezenților T&C și prin legislația aplicabilă.

LINK – se referă la un cuvânt cheie sau adresa unui site din afara sau interiorul magazinului online care, angajat prin click, inițiază vizitarea unei pagini de internet noi.

PARTENERI/TERȚI PARTENERI – persoanele cu care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL are o relație comercială de colaborare.

PRODUS – bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă.

PROMOȚIE – avantajul oferit Cumpărătorului, constând în reduceri, produse gratuite sau ale asemenea.

RECENZIE – apreciere sau observație critică referitoare la un produs sau serviciu comercializat de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

SITE – reprezintă site-ul web ce se află la adresa https://alfa-oculus.ro/, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

SERVICII – orice alt serviciu care urmează să fie prestat de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, Cumpărătorului și sunt reprezentate prin produsele achiziționate de Cumpărător, care corespund descrierii de pe Site, ale căror caracteristici și calități au fost cunoscute și agreate de Cumpărător și înscrise în comandă, respectiv factură.

SPECIFICAȚII – detalii privind caracteristiciile tehnice și calitățile produsului/ serviciului așa cum sunt precizate pe site în descrierea disponibilă pentru fiecare produs.

TRANSPORTATORUL – serviciul de curierat cu care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL colaborează în vederea livrării produselor.

TRANZACȚIE – operațiunea de plată efectuată de Cumpărător și cea corelativă de încasare de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL sau operațiunea de rambursare a unei sume rezultate din vânzarea unui produs ori prestarea unui serviciu de societate către Cumpărător, incluzând și plata prin intermediul procesatorului de carduri agreat de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

UTILIZATOR – persoană fizică sau juridică care deține ori obține acces la Conținut prin folosirea unui mijloc de comunicare (ex. electronic, telefonic), dar nu a plasat o Comandă pe site.

SECȚIUNEA II: ASPECTE GENERALE

2.1. Prezenții T&C fac parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și Cumpărător și cuprind drepturile și obligațiile aplicabile relațiilor dintre părți. Prin bifarea căsuței „Am citit și accept Termenii & Condițiile” atunci când plasează o comandă prin intermediul site-ului (https://alfa-oculus.ro/), Cumpărătorul declară că are cel puțin 18 ani, a citit și este de acord în integralitate cu T&C și se supune legislației aplicabile în cauză.

2.2. Cu excepția situațiilor în care între ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și Cumpărător se încheie un contract de vănzare-cumpărare care conține în cuprinsul sau în anexele sale prevederi contrare T&C, precum și în situația în care contractul conține dispoziții care invalidează sau modifică în mod expres T&C sau cu excepția altor situații în care între ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și Cumpărător există alt acord contrar, prezenții T&C se vor aplica oricăror relații contractuale dintre ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și Cumpărător.

2.3. Prin accesarea site-ului ALFA & OCULUS MEDICAL SRL (https://alfa-oculus.ro/), Cumpărătorul confirmă că are capacitatea juridică potrivit legii de a încheia acte juridice specifice, în calitate de persoana fizică sau juridică, respectiv că are vârsta prevăzută de lege pentru a încheia astfel de acte juridice. În situația în care o persoana minoră potrivit legii accesează site-ul, reprezentanții/ocrotiorii săi legali sunt în totalitate răspunzători pentru comportamentul minorului și de orice acțiuni întreprinse de acesta pe site.

2.4. Accesul la site în vederea efectuării de comenzi, de achiziționare a produselor și serviciilor oferite de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, este permis oricărui potențial client de bună-credință care dorește să cumpere produsele și serviciile puse la dispoziție, cu respectarea prezenților T&C.

2.5. Părțile contractante sunt obligate să acționeze cu bună-credință și în acord cu bunele moravuri și ordinea publică, orice comportament contrar putând fi sancționat conform legii. Clienților le este interzis să utilizeze site-ul sau să se angreneze în relații juridice cu ALFA & OCULUS MEDICAL SRL în mod/ scop abuziv adică într-un mod/scop care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar putea prejudicia ALFA & OCULUS MEDICAL SRL sau Partenerii ori Furnizorii acestuia.

2.6. În conformitate cu prevederile legale, respectiv art. 15 Cod Civil “Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe.”. Fapta Cumpărătorului ce constituie abuz de drept va putea fi sancționată și constituie temei pentru răspunderea contractuală și delictuală.

2.7. De asemenea, Utilizatorul sau Cumpărătorul răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau de orice altă natură aduse produselor Site-ului, Conținutului, serviciului sau oricărui terț cu care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL are încheiate contracte sau întreprinde o relație comercială în conformitate cu legislația română în vigoare.

SECȚIUNEA III: OFERTA DE PRODUSE ȘI SERVICII

3.1. Prin oferta de produse și servicii se înțelege o ofertă de bunuri selectate, oferite și disponibile pentru vizualizare prin intermediul site-ului. Aceasta nu reprezintă o ofertă în sensul art. 1188 alin. (1) Cod Civil care obligă părțile la încheierea contractului, ci reprezintă o ofertă informativă cu privire la produsele puse la dispoziție de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

3.2. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL înte5prinde toate măsurile rezonabile pentru ca informațiile publicate pe Site, inclusiv specificațiile Produselor și Serviciilor, precum și prețurile afișate să fie corecte și complete, în caz contrar, dacă aceste date sunt eronate, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va lua măsurile necesare pentru înlăturarea acestor greșeli. Dacă aceste erori au influențat sau afectat Comanda plasată de Cumpărător acesta va fi informat într-un termen rezonabil.

3.3. Având în vedere specificul Contractului încheiat între părți, respectiv prin intermediul unei platforme electronice, experiență diferită de achiziționarea produselor fizic din magazin, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte importante care trebuie avute în vedere la achiziționarea produselor de pe Site:

● culorile, nuanțele, caracteristicile estetice ale bunurilor oferite prin intermediul site-ului pot sa difere în realitate, datorită mai multor factori precum, dar fără a se limita la, setările dispozitivului electronic de pe care accesați site-ul și vizualizați bunurile.
● dimensiunea reală și forma exactă a produselor pot să difere față de cele care reies din fotografia/imaginea atașată produsului, datorită faptului că dumneavoastră vizualizați bunurile prin intermediul site-ului, acest lucru depinzând de, dar fără a se limita la, rezoluția ecranului dispozitivului de pe care accesați site-ul; este responsabilitatea Cumpărătorului să verifice dimensiunea fiecărui produs prin specificațiile puse la dispoziție pe site la fiecare produs și ca această dimensiune să corespundă scopurilor pentru care Cumpărătorul achiziționează produsul.
● fotografiile și imaginile afișate pe site au rol ilustrativ/orientativ; este responsabilitatea Cumpărătorului de a citi cu atenție descrierea corespunzătoare a produsului pentru a lua la cunoștință de fiecare produs în parte.

3.4. Pentru a realiza o Comandă, Cumpărătorul trebuie să urmeze pașii tehnici afișați pe site: alegerea produsului, adăugarea în coșul de cumpărături, verificarea coșului de cumpărături și alegerea modalității de livrare a produsului, introducerea adresei Cumpărătorului pentru a permite livrarea produsului, selectarea modalității de plată, introducerea informațiilor de plată, a eventualelor coduri promoționale/ vouchere, verificarea din nou a produselor selectate și a informațiilor introduse, confirmarea comenzii finale, trimiterea comenzii finale a Cumpărătorului prin apăsarea butonului “Finalizare Comandă”. Pașii tehnici sunt detaliați în cadrul Secțiunii IV.

3.4.bis. Adăugarea produsului în secțiunea „Favorite”, prin acționarea butonului în formă de inimă din secțiunea dedicată a unui anumit produs nu echivalează cu o adăugare în coș, nu determină nașterea vreunei obligații de cumpărare sau de vânzare pentru Utilizator, respectiv pentru ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

3.5. Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile prin raportare la stocurile Furnizorilor. Contractul se va încheia ca urmare a Confirmării Comenzii de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, dar numai cu condiția prealabilă ca bunul sau cantitatea de bunuri cerută de Cumpărător, având în vedere caracteristicile cerute de Cumpărător, să se afle în stocul Furnizorului. De asemenea, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a retrage orice produs de la vânzare în orice moment. Dacă bunul solicitat de Cumpărător nu se află în stocul Furnizorului sau bunul a fost retras de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, singura responsabilitate pe care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL o are față de Cumpărător este rambursarea sumelor achitate pentru bunurile care nu mai pot fi furnizate sau au fost retrase de la vânzare. A se vedea art. 4.11. din prezenții T&C pentru detalii.

3.6. Plasarea comenzilor se poate face în orice moment, însă procesarea și trimiterea acestora se va face în cadrul zilelor lucrătoare, în cursul orelor lucrătoare (luni-vineri 09:00-18:00). Dacă o comandă este plasată într-o zi nelucrătoare de sâmbătă sau duminică ori într-o zi declarată prin lege sărbătoare legală, ea va fi procesată în prima zi lucrătoare care urmează.

3.7. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL depune eforturile necesare pentru a livra produsele comandate de Cumpărător în intervalul ESTIMATIV afișat pe site, dar, în funcție de complexitatea comenzii, timpul de livrare poate fi de maxim 30 de zile. Informațiile afișate pe site cu privire la livrare sunt cu titlu estimativ și în funcție de complexitatea comenzii pot varia de la caz la caz în funcție de disponibilitatea transportatorilor. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu este responsabilă de întârzierile cauzate de culpa serviciilor de curierat care efectuează livrarea sau de culpa Furnizorului. Termenii și Condițiile privind transportul sunt detaliați infra, Secțiunea VII.

3.8. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă toate drepturile de a modifica Conținutul Site-ului, incluzând prețurile produselor, la orice moment pe care îl consideră oportun. În caz de modificare, prețul aplicabil între părți va fi cel de la momentul plasării comenzii.

3.9. Prețul va fi afișat în moneda națională LEU, de asemenea și reducerile de preț. Moneda de referință pentru calculul, plata și facturarea produselor este în continuare tot moneda națională LEU.

3.10. Prețurile afișate pentru produse și servicii sunt stipulate cu TVA. Taxele de livrare a produsului nu sunt incluse în prețul produsului și vor fi achitate separat de către Cumpărător.

3.11. Dacă prețul se achită de către Cumpărător utilizând un card în moneda EURO ori altă monedă internațională cu putere circulatorie, eventualul comision perceput Cumpărătorului de către banca emitentă a cardului utilizat pentru conversia în lei a sumei achitate va fi suportat integral de către Cumpărător. De asemenea, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu răspunde pentru lipsa de informare a Cumpărătorului privind acest aspect, fiind de responsabilitatea acestuia să cunoască comisioanele pe care banca emitentă a cardului său ar putea să le perceapă. În cazul plăților online, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar, în afară de cele stipulate în T&C prezente.

3.12. Ca urmare a realizării plății utilizând cardul bancar, datele cardului Cumpărătorului utilizat pentru achiziționarea produselor, nu vor fi reținute de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

3.13. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu poate fi ținută răspunzătoare pentru eventualele erori de sistem ale site-ului, erori care au influențat afișarea prețului corect și complet al unui produs, au influențat descrierea unui produs etc. Dacă a fost înregistrată o comandă pentru un produs cu caracteristici eronate (dimensiuni, calități, culoare etc.) ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra un produs cu caracteristici cât mai similare de cele prezente la momentul efectuării comenzii, către Cumpărător.

SECȚIUNEA IV: COMANDA

4.1. Comanda se efectuează de către Cumpărător prin urmarea pașilor specifici din prezenta secțiune după cum urmează. Fac parte integrantă din comandă, pe lângă Termenii și Condițiile prezente, în integralitatea lor și: mențiunile exacte și complete făcute de Cumpărător privind produsele/serviciile comandate, cantitatea acestora, datele de livrare și facturare.

4.2. Utilizatorul se va înregistra pe Site-ul https://alfa-oculus.ro/ pe baza unui “username” (nume de utilizator) și a unei parole unice, creându-și în acest sens un cont pe Site. După ce contul a fost creat, sau dacă deja există un cont creat, Utilizatorul intrat în contul său va putea selecta produsele dorite urmând să le adauge în coș. Produsul va fi disponibil pentru achiziționare în măsura în care acesta se află în stoc, indiferent dacă este un produs ce face obiectul unei Campanii promoționale de orice fel sau nu. Simpla adăugare a produsului în coș nu atrage rezervarea produsului în favoarea Utilizatorului/ Cumpărătorului, iar Cumpărătorul nu poate emite niciun fel de pretenție cu privire la un astfel de produs.

4.2.bis. Cumpărătorul nu poate pretinde ALFA & OCULUS MEDICAL SRL niciun fel de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de o comandă plasată de pe un alt site decât https://alfa-oculus.ro/, de exemplu, dar fără a se limita la site-uri terțe de tipul „comparator de prețuri”, care includ și produsele comercializate de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

4.3. Ulterior plasării produsului/produselor în coșul de cumpărături, Utilizatorul/ Cumpărătorul are posibilitatea sa mai vadă lista produselor, să modifice numărul de produse ce se intenționează a fi achiziționate, să verifice dacă descrierea produselor corespunde cu intenția și scopurile pentru care acest produs se vrea achiziționat etc. ATENȚIE: anumite produse pot fi disponibile exclusiv online pe Site-ul https://alfa-oculus.ro/ sau exclusiv la anumite puncte de lucru.

4.4. În continuare, Utilizatorul/ Cumpărătorul va trebui să aleagă metoda de livrare și să introducă toate datele necesare, reale și complete privind adresa de livrare.

4.5. Ulterior, Utilizatorul/ Cumpărătorul își confirmă intenția de a achiziționa produsele selectate prin accesarea butonului „Comandă completă”/„Plătește acum”.

4.6. Utilizatorul/ Cumpărătorul poate îndrepta datele introduse eronat până în momentul final al transmiterii comenzii finale către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, făcând click pe câmpul de date ce necesită a fi corectat și introducerea datelor corecte, sau utilizând butonul de „înapoi” din browser-ul utilizat de acesta, pentru a reveni la pagina corespunzătoare unde s-au introdus datele eronate sau ce intenționează să fie modificate.

4.7. Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul/ Cumpărătorul garantează că toate datele introduse (inclusiv, dar fără a se limita la datele de livrare) sunt cele reale, corecte și complete, în caz contrar Utilizatorul/ Cumpărătorul fiind responsabil pentru orice consecințe determinate de aceste date eronate, indiferent de faptul că eroarea Cumpărătorului a fost determinată de culpă sau de intenție.

4.8. Ulterior finalizării comenzii, Cumpărătorul va primi un e-mail, având natura unei confirmări din partea ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, privind disponibilitatea produsului, prețul și caracteristicile produselor respectiv a serviciilor comandate. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL aduce la cunoștința Utilizatorului/Cumpărătorului faptul că acest e-mail este trimis automat și nu constituie o garantare a disponibilității în stocul Furnizorului a produsului la momentul comenzii. Lipsa confirmării din partea ALFA & OCULUS MEDICAL SRL împiedică formarea contractului la distanță.

4.9. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a refuza comanda, în urma unei notificări prealabile adresate Utilizatorului/ Cumpărătorului, fără a exista obligații reciproce ulterioare între părți sau fără ca Cumpărătorul să poată pretinde daune-interese, în următoarele situații:

● în cazul plății online, atunci când Tranzacția efectuată de Utilizator/ Cumpărător nu a fost acceptată de banca emitentă a cardului utilizat pentru plata comenzii.
● în cazul plății online, atunci când Tranzacția nu a fost validată de procesatorul de carduri agreat de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.
● datele furnizate de Utilizator/ Cumpărător sunt incomplete sau incorecte iar astfel determină imposibilitatea finalizării sau procesării comenzii.
● activitatea Utilizatorului/ Cumpărătorului pe site poate produce daune de orice natură sau poate prejudicia în orice fel ALFA & OCULUS MEDICAL SRL ori Partenerii/ Furnizorii acesteia.

4.10. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă de asemenea dreptul de a anula comenzile unor produse/ servicii afișate în mod eronat pe site ca urmare a unei erori tehnice, ori asupra produselor/ serviciilor care ca urmare a unor erori tehnice au afișate prețuri vădit eronate/derizorii. În acest sens ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, va notifica Cumpărătorul despre acest aspect și va restitui suma plătită de Cumpărător în cazul acestor comenzi anulate, dacă este cazul. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a invoca art. 1665 Cod civil, potrivit căruia vânzarea este anulabilă când preţul este într-atât de disproporţionat faţă de valoarea bunului, încât este evident că părţile nu au dorit să consimtă la o vânzare.

4.11. În ipoteza prevăzută de art. 3.5. ai prezenților T&C, respectiv situația în care, dintr-o eroare tehnică sau din orice alt motiv, Utilizatorul a plasat o comandă asupra unui produs care nu se află în stocul Furnizorului, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va notifica, în scris sau telefonic, Utilizatorul despre această situație, iar acesta din urmă va avea posibilitatea, în condițiile art. 6.1. ai prezenților T&C:
• fie de a menține comanda, caz în care, la alegerea Utilizatorului, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL:
o va livra, atunci când va fi disponibil în stocul Furnizorului, produsul comandat. În cazul în care produsul nu va reintra pe stoc, se va proceda la anularea comenzii, în condițiile enunțate la subpunctul anterior
o va livra un alt produs, indicat de către Utilizator, cu un Preț egal sau mai mare cu cel al produsului care nu se află în stocul Furnizorului. În acest caz, se naște obligația Utilizatorului/Cumpărătorului de a plăti diferența de preț a produsului, dacă e cazul.
• fie de a solicita dezicerea, în termen de 3 zile de la notificarea efectuată de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, caz în care prețul plătit îi va fi restituit Utilizatorului, dacă e cazul.

4.12. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a nu accepta comenzile plasate de Utilizator/ Cumpărător, atunci când apreciază în mod rezonabil existența unei suspiciuni privind abuzul de lege, reaua-credință, frauda, scopul ilicit sau săvârșirea unei infracțiuni.

4.13. Odată înregistrată comanda aceasta nu mai poate fi modificată. În cazul în care se dorește modificarea comenzii, Cumpărătorul va putea contacta ALFA & OCULUS MEDICAL SRL la adresa de e-mail suport@alfa-oculus.ro sau la 0752 511 999. În această situație Cumpărătorul consimte și înțelege că modificarea comenzii poate implica, în funcție de particularitățile situației, costuri suplimentare care vor fi în sarcina Cumpărătorului. După predarea produsului/produselor serviciului de curierat sau de poștă, nu mai este posibilă modificarea comenzii.

4.14. DREPTUL DE RETRAGERE: În conformitate cu art. 9 din O.U.G. 34/2014 Cumpărătorul persoană fizică având, totodată, statutul de Consumator are dreptul de a renunța la comada efectuată, acest drept fiind recunoscut în legislația privind protecția consumatorilor ca “dreptul de retragere”. Cumpărătorul trebuie să aducă la cunoștința ALFA & OCULUS MEDICAL SRL intenția de retragere printr-o declarație neechivocă în acest sens sau prin completarea formularului cuprins în partea B din anexa cuprinsă în O.U.G. 34/2014. Completarea formularului nu reprezintă o condiție de formă pentru exercitarea dreptului de retragere, ci doar un model, fiind de esența exercitării acestui drept existența unei manifestări neechivoce din partea Cumpărătorului privind intenția sa de a se retrage, ce trebuie adusă la cunoștința ALFA & OCULUS MEDICAL SRL. Pentru detalii cu privire la exercitarea dreptului de retragere, a se vedea Politica de retur (Secțiunea X a prezenților T&C).

4.15. În cazul în care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul de retragere în cadrul termenului legal conform art. 9 alin. (2) lit. a) și b) din O.U.G. 34/2014, la o comanda deja achitată online folosind un card bancar și dacă banca emitentă a virat sumele în contul societății noastre, suma aceasta va fi returnată Cumpărătorului în termen de cel mult 14 zile de la momentul luării la cunoștință despre intenția de retragere a Cumpărătorului și doar după returnarea produsului de către Cumpărător. Rambursarea prețului se va efectua exclusiv ulterior momentului în care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL preia produsul/produsele pentru care s-a exercitat dreptul de retragere sau, cel puțin, după ce Cumpărătorul oferă o dovadă concludentă a faptului că a trimis produsul/produsele către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

4.16. Pentru rambursarea sumelor achitate se vor folosi aceleași metode de plată ca și cele folosite de Cumpărător pentru Tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul și-a manifestat dorința, în scris, privind utilizarea unei alte metode de plată.

4.17. Dacă Cumpărătorul solicită anularea unei comenzi achitate cu cardul bancar se vor aplica dispozițiile privitoare la dreptul de retragere cuprins în Politica de retur (Secțiunea X a prezenților T&C). Dispozițiile rămân aplicabile și în situația în care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu mai poate livra produsul comandat și achitat de către Cumpărător urmând ca ALFA & OCULUS MEDICAL SRL să restituie contravaloarea produselor comandate în termen de 14 zile din momentul în care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL a luat la cunoștință de faptul care împiedică livrarea produselor.

4.18. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL are posibilitatea de a cumula mai multe comenzi plasate separat de către Cumpărător, ca și cum ar fi una singură, pe care o va putea livra printr-o singură prestație dacă stadiul de procesare al comenzilor o va permite. Dacă Cumpărătorul nu dorește cumularea comenzilor, trebuie să informeze în prealabil ALFA & OCULUS MEDICAL SRL despre aceasta prin modalitățile de contact ale ALFA & OCULUS MEDICAL SRL puse la dispoziție pe site, respectiv la adresa de e-mail suport@alfa-oculus.ro sau la numărul de telefon 0752 511 999, înainte ca ALFA & OCULUS MEDICAL SRL să predea produsele serviciului de curierat. Comenzile plasate ce au adrese de livrare diferite, date de contact diferite, care au modalități de plată diferite și au fost achitate online sau care au fost plasate de pe conturi de client diferite nu vor putea fi cumulate.

4.19. Pentru motive justificate, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezerva dreptul de a modifica cantitatea produselor din Comandă. Dacă are loc modificarea cantității de produse din Comanda, va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziția ALFA & OCULUS MEDICAL SRL la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată în plus, daca este cazul.

4.20. În cazul produselor pentru care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL pune la dispoziție opțiunea „PRECOMANDĂ”, prevederile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător, cu mențiunea că încheierea contractului la distanță cu privire la aceste produse va avea loc doar după ce Cumpărătorul este informat că produsele precomandate au devenit disponibile în stoc, acesta fiind momentul de la care curg termenele de livrare, retragere sau alte termene prevăzute de lege ori de prezenții T&C.

SECȚIUNEA V: PLATA ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

5.1. După cum s-a enunțat deja în T&C prezente, prețurile pentru fiecare produs sunt afișate în LEI și includ TVA. Prețul produsului nu include costul suplimentar de livrare care va fi plătit separat de către Cumpărător. Costul de livrare va fi indicat astfel încât să ajungă la cunoștința Cumpărătorului pentru fiecare comandă în parte.

5.2. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL informează asupra faptului că, din cauza unei erori de sistem ce afectează funcționalitatea site-ului, e posibil ca unele prețuri să fie afișate eronat pentru un produs. În cazul în care o astfel de eroare se produce, sunt aplicabile prevederile art. 4.10 din prezenții T&C. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va informa într-un termen rezonabil Cumpărătorul despre acest aspect.

5.3. Prețul poate fi achitat prin una dintre următoarele modalități în funcție de opțiunea Cumpărătorului:

● plata online cu cardul bancar (cardul personal al persoanei fizice sau cardul societății cumpărătoare în cazul persoanei juridice, în consecințe de deplină securitate; ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu percepe un comision suplimentar pentru alegerea acestei modalități de plată; validarea Tranzacției în acest caz se face de procesatorul de carduri agreat de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL)
● ordin de plată (în baza facturii proforme emise de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL)
● numerar la livrare (plata se face în LEI, conform prețului Contractului, în mod direct către persoana care efectuează livrarea)

5.4. Modalitatea de plată cu numerar la livrare nu este disponibilă pentru comenzi a căror valoare cu TVA este mai mare de 5.000 lei pentru persoanele juridice și 10.000 lei pentru persoanele fizice.

5.5. Factura va fi emisă în format electronic și va fi accesibilă Cumpărătorului prin accesarea Contului personal, de asemenea factura va fi transmisă și la adresa de e-mail pusă la dispoziție de către Cumpărător. Dacă dorește, Cumpărătorul poate cere și eliberarea facturii în format fizic care va fi plasată în coletul de livrare a comenzii.

SECȚIUNEA VI: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

6.1. Contractul de vânzare cumpărare la distanță se consideră încheiat în momentul în care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL confirmă prin e-mail plasarea comenzii de către Utilizator/ Cumpărător, sub rezerva disponibilității produsului astfel cum acesta a fost selectat de către Cumpărător. În situația în care produsul nu se mai află pe stocul Furnizorului la momentul plasării comenzii, Cumpărătorul beneficiază de un drept de dezicere, care trebuie exercitat în 3 zile printr-o declarație din care să rezulte neechivoc intenția de dezicere, transmisă prin e-mail transmis la adresa suport@alfa-oculus.ro. Atunci când constată faptul că produsul comandat nu se află pe stocul Furnizorului, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își asumă obligația de a informa telefonic sau prin e-mail Cumpărătorul de îndată ce află despre această situație, iar termenul de dezicere antemenționat curge de la momentul înștiințării Cumpărătorului. În cazul unei erori (tehnice sau de orice altă natură) privind stocul disponibil, Cumpărătorul nu are dreptul la nicio contraprestație suplimentară restituirii prețului plătit, dacă e cazul. A se vedea, pentru clarificări suplimentare, punctul 4.11 ai prezenților T&C.

6.2. Contractul la Distanță denumește produsul, caracteristicile principale ale acestuia, calitățile sale, prețul, costul de livrare și alte elemente relevante, conținutul acestuia completându-se cu T&C prezente.

6.3. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va include în coletul expediat documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/ serviciilor de către Cumpărător. Suplimentar, în colet pot fi incluse materiale publicitare pentru a putea promova propriile produse sau campanii (ori eventuale ale unor terți Parteneri ai ALFA & OCULUS MEDICAL SRL), precum și cadouri destinate fidelizării clienților.

6.4. Cadourile constând în produse ALFA & OCULUS MEDICAL SRL se oferă Cumpărătorului fără contraprestație din partea acestuia, iar ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a decide unilateral dacă va oferi produse cadou Cumpărătorului. Cumpărătorul nu are dreptul de a emite vreo pretenție cu privire la faptul că nu a primit un produs cadou, cu excepția situației în care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și-a asumat printr-o declarație publică obligația de a oferi cadou un anumit produs, în cadrul unei campanii promoționale.

SECȚIUNEA VII: MODALITĂȚI DE TRANSPORT. COSTURI DE TRANSPORT. TERMENE ȘI CONDIȚII DE LIVRARE. RECEPȚIA PRODUSELOR

SUBSECȚIUNEA VII.I: MODALITĂȚI DE TRANSPORT

7.1. Livrarea produselor și serviciilor este disponibilă atât pe teritoriul României, cât și în afara sa.

7.2. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL are dreptul de a adăuga țări în lista destinațiilor către care poate să efectueze livrarea de produse sau poate după caz să retragă anumite destinații, dar cu onorarea comenzilor plasate deja pe site înainte de decizia de eliminare a acestor destinații. Orice modificare cu privire la livrarea produselor va fi adusă la cunoștința Cumpărătorilor în scris și/sau prin afișarea pe site a acestor modificări precum și prin actualizarea T&C prezente.

7.3. Comenzile plasate online vor fi livrate numai prin intermediul firmelor de curierat cu care colaborează ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

7.4. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL oferă următoarele metode de livrare a produselor:

● expediere prin curier/casă de expediții.
● expediere prin curier/casă de expediție cu plata ramburs.

7.5. Livrarea produselor se va face prin intermediul uneia sau mai multe firme de curierat rapid/case de expediție, care va prelucra date cu caracter personal ale Clientului, astfel cum acestea au fost furnizate de Cumpărător către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai în scopul realizării livrării produselor și numai cu respectarea T&C prezente. Acestă prevedere este aplicabilă în egală măsură potențialilor terți ai firmei de curierat, însărcinați cu îndeplinirea serviciului de transport, care vor avea acces la datele cu caracter personal ale Cumpărătorului. În acest sens ei sunt ținuți de respectarea T&C prezente și a legislației în materia protecției datelor cu caracter personal, având în acest sens un Acord de Prelucrare a Datelor Persoanele cu firma de curierat. În scopul realizării livrării firma de curierat poate contacta Cumpărătorii prin orice mijloc de comunicare pus de dispoziție de aceștia, în limitele și condițiile T&C prezente.

SUBSECȚIUNEA VII.II: COSTURI DE TRANSPORT

7.6. Costurile de transport pentru livrarea produselor sunt în sarcina Cumpărătorului, cu excepția cazului în care părțile contractante decid expres altfel sau cazului în care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și-a asumat printr-o declarație publică scutirea de plata transportului pentru anumite comenzi.

7.7. Costurile de livrare a produselor (pentru transport, livrare, servicii poștale etc.) sunt indicate pe site-ul ALFA & OCULUS MEDICAL SRL în momentul plasării comenzii de către Cumpărător.

7.8. Costurile de livrare vor fi suportate de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL dacă există neconformități ale produsului, dacă există un viciu ascuns sau un viciu de fabricație sau a unei deficiențe calitative a produsului livrat, care nu a fost și nu putea fi cunoscut de Cumpărător prin mijloace comune de verificare. A se vedea, pentru detalii, Secțiunea VIII.

7.9. Costurile de livrare sunt aduse la cunoștința Cumpărătorului prin afișare în momentul plasării Comenzii și reprezintă costurile negociate cu terții parteneri cu care societatea colaborează și care prestează servicii de livrare a mărfurilor. Costurile de transport pot varia astfel în timp în funcție de relația comercială pe care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL o are cu acești terți parteneri.

SUBSECȚIUNEA VII.III: TERMENE ȘI CONDIȚII DE LIVRARE

7.10. În orice caz, livrarea produselor se va efectua într-un termen de maxim 30 zile calendaristice. Dacă livrarea produsului se va face peste termenele ante-menționate, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL poate notifica Cumpărătorul în acest sens, despre prelungirea perioadei de livrare, perioadă care poate depăși termenul de livrare inițial. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu este responsabilă de întârzierile cauzate de culpa serviciilor de curierat care efectuează livrarea sau de culpa Furnizorului.

7.11. Dacă în cadrul prelungirii convenite cu Cumpărătorul, produsul devine indisponibil pentru livrare, Cumpărătorul va fi informat în acest sens și va avea dreptul de a denunța contractul în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prin care a fost informat despre acest aspect. În cazul denunțării contractului pentru opțiunea Cumpărătorului exprimată în scris în termenul mai sus menționat, comanda va fi anulată, iar ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va restitui sumele, dacă produsul deja a fost achitat, plătite de Cumpărător.

7.12. Reiterăm, dacă motivul imposibilității livrării îl constituie indisponibilitatea produsului, Cumpărătorul va fi informat în acest sens. E-mail-ul de confirmare ce determină încheierea Contractului la Distanță, este prealabil condiționat de existența produsului/ produselor în stocul Furnizorului, astfel cum a fost ales de Cumpărător.

7.13. Dacă Cumpărătorul (incluzând și persoana desemnată de acesta) nu poate fi găsit la adresa de livrare furnizată de Cumpărător, se va încerca din nou contactarea acestuia prin mijloacele de contact puse la dispoziție de Cumpărător. Dacă nici în acest caz Cumpărătorul nu a fost găsit, se va mai încerca o a doua livrare, finală, CONTRACOST, chiar și în ipoteza în care Cumpărătorul beneficiază de livrare gratuită în considerarea valorii produselor comandate. În eventualitatea în care aceste două livrări consecutive au eșuat, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul.

7.14. Cumpărătorul are următoarele obligații în ceea ce privește livrarea produselor:

● asigurarea că livrarea produselor și după caz furnizarea serviciilor se poate face la adresa indicată de Cumpărător și că acesta este disponibil la adresa indicată atât la momentul livrării produselor cât și la momentul prestării serviciilor furnizate, dacă au fost achiziționate servicii.
● adresa de livrare indicată de Cumpărător trebuie să permită recepția produselor fără a deteriora substanța acestora, astfel orice deteriorări determinate de manevrarea produselor comandate de Cumpărător la momentul recepției, consecință a spațiului inadecvat pentru recepția produsului și nu numai, vor fi suportate de Cumpărător.

7.14.bis. În situația în care, dintr-un motiv întemeiat, livrarea la o anumită dată sau într-un anumit termen este esențială pentru Cumpărător, acesta este dator să informeaze în prealabil ALFA & OCULUS MEDICAL SRL printr-un e-mail la adresa suport@alfa-oculus.ro. În măsura în care livrarea la data sau în termenul indicat de Cumpărător este posibilă, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va face tot ceea ce este rezonabil pentru a asigura livrarea la data sau în termenul indicat. În cazul în care, indiferent de motiv, livrarea la data sau în termenul indicat de Cumpărător este imposibilă, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul. Cumpărătorul nu poate pretinde niciun fel de daune pentru livrarea cu încălcarea datei sau termenului indicat, fiind îndreptățit exclusiv la restituirea prețului plătit, dacă e cazul.

SUBSECȚIUNEA VII.IV: RECEPȚIA PRODUSELOR

7.15. Cumpărătorul se obligă să recepționeze produsele comandate la data convenită și la adresa convenită. Dacă mărfurile nu pot fi recepționate la data convenită din motive imputabile Cumpărătorului (precum, dar fără a se limita la, ipoteza prevăzută la subpunctul 7.13.), se va mai încerca o a doua livrare, CONTRACOST (chiar și în ipoteza în care Cumpărătorul beneficiază de livrare gratuită în considerarea valorii produselor comandate).

7.16. Cumpărătorul are obligația ca la momentul recepției să semneze documentul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la momentul livrării, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile privind produsele livrate.

7.17 Cumpărătorul este responsabil la momentul livrării să verifice în mod complet, sub toate aspectele, conformitatea produselor livrate. Dacă produsele sunt deteriorate ori prezintă lipsuri aceste probleme vor fi menționate olograf pe nota de livrare, Cumpărătorul este obligat să comunice acest aspect în termen de maxim 48 de ore pe adresa de e-mail suport@alfa-oculus.ro.

7.18. Dacă produsele livrate prezintă mici defecte ori vicii de fabricație, iar acestea au fost livrate Cumpărătorului, dar acesta nu dorește returnarea produselor, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL poate oferi un discount proporțional cu aceste defecțiuni la următoarea comandă. Comunicarea defectelor revine Cumpărătorului și este indicat ca aceasta să fie cât mai detaliată posibil, fiind necesară și trimiterea de fotografii/imagini cu starea în care produsul a fost livrat.

7.19. Valoarea discount-ului urmează să fie stabilită în fiecare caz particular, în funcție de respectivul defect ori viciu de fabricație și proporțional cu măsura în care acest defect ori viciu afectează funcționalitatea produsului ori produselor. În cazul plăților prin ramburs, pentru produsele ce urmează a fi expediate în situațiile în care este descoperit un defect ori viciu de fabricație al produsului, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL poate oferi un discount pentru respectiva comanda plasată. Dacă plata a fost deja realizată prin plata online cu cardul bancar, discount-ul urmează să fie aplicat următoarei comenzi pe Site.

7.20. În cazul în care Cumpărătorul nu este disponibil pentru recepția produsului, acesta va putea desemna o altă persoană care să efectueze recepția în locul său . Persoana desemnată trebuie să aibă capacitatea juridică necesară pentru a prelua produsul/produsele (să fi împlinit vârsta de 18 ani), pentru a putea primi produsul/produsele în numele Cumpărătorului.

7.21. După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul intra în posesia fizică produselor comandate, din acest moment operând transferul tuturor riscurilor în sarcina Cumpărătorului.

7.22. Refuzul de a semna documentul de livrare echivalează cu refuzul de a recepționa produsele livrate.

SECȚIUNEA VIII: GARANȚIA PRODUSELOR

Dispozițiile prezentei secțiuni se completează în mod corespunzător cu dispozițiile certificatului de garanție care însoțește fiecare produs.

8.1. Garanția comercială reprezintă angajamentul asumat de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL față de Cumpărător în ceea ce privește conformitatea și funcționarea optimă a produselor. În caz de neconformitate sau vicii de funcționare, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL se obligă, în ordine, la:
• repararea produsului
• înlocuirea produsului, dacă repararea nu este posibilă sau implică costuri disproporționate raportat la valoarea produsului
• reducerea proporțională ori, după caz, restituirea prețului plătit, în cazul în care nici repararea, nici înlocuirea nu este posibilă sau implică costuri disproporționate raportat la valoarea produsului

8.2. Fiecare produs comercializat de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL beneficiază de garanția legală de conformitate, de garanție comercială în termenul menționat, după caz, în certificatul de garanție și cu respectarea întocmai a O.U.G. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

8.3. Astfel, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL este obligat să asigure Cumpărătorului produse conforme cu stipulațiile contractului încheiat, fiind responsabilă de orice lipsă a conformității produselor existentă la momentul livrării produselor. Produsele sunt conforme atunci când corespund descrierii utilizate de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL adusă la cunoștința Cumpărătorului prin intermediul Site-ului, atunci când corespund scopului avut în vedere de Cumpărător la momentul achiziționării produsului, dacă acesta a fost făcut cunoscut și a fost acceptat de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, dacă răspund acelorași destinații cu produsele similare din aceeași categorie și prezintă parametrii normali de calitate și performanțe normale la care orice persoană s-ar putea aștepta de la produs, în mod rezonabil.

8.4. Dacă repararea ori înlocuirea bunului este imposibilă ori impune costuri disproporționate pentru ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, Cumpărătorul poate solicita reducerea corespunzătoare a prețului ori încetarea contractului, după caz, dacă:

● Cumpărătorul nu beneficiază de reparație ori de înlocuire.
● Măsurile de reparație ori de înlocuire a produsului nu au fost efectuate de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL într-un termen rezonabil.
● Neconformitatea subzistă în ciuda eforturilor de remediere a ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.
● Măsurile de reparație ori de înlocuire a produsului neconform aduc inconveniente majore pentru Cumpărător.
● Neconformitatea este atât de gravă încât justifică o reducere proporțională a prețului sau încetarea contractului.
● ALFA & OCULUS MEDICAL SRL a declarat că nu va putea aduce bunul în stare de conformitate într-un termen rezonabil ori fără a crea un inconvenient major Cumpărătorului, ori acest fapt rezultă clar din circumstanțele cauzei.

8.5. Cumpărătorii beneficiază de termenele legale de garanție după cum acestea sunt enunțate în cuprinsul O.U.G. 140/2021. Totodată, O.U.G. 140/2021 rămâne aplicabil și în ceea ce privesc, dar fără a se limita la, curgerea termenelor de garanție, expirarea termenelor de garanție, conținutul și întinderea garanțiilor de care Consumatorul beneficiază prin efectul legii, tipul garanției, măsurile reparatorii și prezumțiile aplicabile în materie.

8.6. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu oferă garanție pentru neconformitățile datorate defectelor ori erorilor rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produselor, în mod contrar scopului și naturii bunului achiziționat de la ALFA & OCULUS MEDICAL SRL sau în mod contrar instrucțiunilor de utilizare a produsului. Cumpărătorul este responsabil să utilizeze în acord cu destinația sa produsul comandat. Cumpărătorul trebuie să respecte complet instrucțiunile de instalare și de utilizare a produsului, iar în caz de neconformitate să solicite direct ALFA & OCULUS MEDICAL SRL repararea ori înlocuirea produsului. Dacă însuși Cumpărătorul ori alți terți neautorizați intervin asupra substanței bunului ori încearcă să îl repare, Cumpărătorul pierde toate drepturile decurgând din garanție.

8.7. Având în vedere specificul produselor comercializate de societate trebuie avute în vedere următoarele aspecte de fiecare Cumpărător:
• produsele comercializate de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL constituie bunuri fragile (ochelari, lentile de contact etc.), care trebuie manipulate cu grijă, fiecare produs comercializat de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL este însoțit de documente sau de un ambalaj pe care sunt tipărite instrucțiuni de utilizare și de întreținere optimă a produselor
• în cazul în care un produs nu este însoțit de documente sau de ambalajul pe care sunt tipărite instrucțiuni de utilizare și de întreținere optimă a produselor, Cumpărătorul este obligat să le folosească ținând cont de modul firesc de utilizare al produsului și de măsurile rezonabile pe care le-ar lua un bun proprietar pentru a preîntâmpina orice deteriorări sau defecțiuni ale produsului.

8.8. DECĂDEREA DIN DREPTUL DE GARANȚIE: Cumpărătorul pierde drepturile decurgând din garanție în cazul în care asigură o întreținere necorespunzătoare produsului, întreprinzând acțiuni precum, dar fără a se limita la: tăierea produsului, șmirgăluirea, zgărierea, demontarea produsului utilizând obiecte tăioase, curățarea produsului cu produse cu suprafață abrazivă, expunerea produsului la compuși chimici, utilizarea soluților de curățare ce conțin petrol, acetonă, detergenți ori alcool precum și alte asemenea, la substanțe acidice, utilizarea ori păstrarea produselor în condiții cu schimbări rapide de temperatură, expunerea produselor la temperaturi extreme ori la medii umede, utilizarea produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate de către producător sunt interzise sau orice altă încălcare a instrucțiunilor de utilizare a produsului, a prevederilor certificatului de garanție ori a prevederilor prezentei Secțiuni.

8.9. Garanția oferită de societate este emisă în conformitate cu legislația în vigoare și se bazează pe obținerea de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL a documentelor justificative pentru calitatea/ durata de utilizare a produselor, certificate și/sau de autenticitate/ conformitate, direct de la producătorii produselor ori de la distribuitorii autorizați ai acestora. Niciun Cumpărător nu poate solicita o garanție extinsă în alți Termeni și Condiții sau o garanție validă pentru un termen mai mare decât cel menționat în documentele de garanție emise de Furnizor ori de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL care însoște produsului și este oferit Cumpărătorului.

8.10. TERMENELE DE GARANȚIE COMERCIALĂ sunt: 6 luni pentru ramele de ochelari și 6 luni pentru lentile (LENTILE DE CONTACT???). Viciile de conformitate sau de funcționare trebuie să se invească în acest interval de timp, care curge de la momentul recepției produsului de către Cumpărător. Comunicarea ivirii viciilor trebuie efectuată prin e-mail la adresa de e-mail, în termenul de garanție comercială. Dacă în mod rezonabil Cumpărătorul nu a avut posibilitatea de a comunica ivirea viciilor în interiorul termenului de garanție, comunicarea trebuie efectuată în termen de 15 zile de la expirarea termenului de garanție.

8.11. Încălcarea de către Cumpărător a obligațiilor sale conform prezentei subsecțiuni sau a oricăror obligații legale în legătură cu garanția, determină decăderea acestuia din posibilitatea de a obține măsuri corective în temeiul garanției legale sau comerciale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

SECȚIUNEA IX: CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

9.1. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL oferă diverse tipuri de reduceri, cupoane sau vouchere, utilizarea acestora fiind supuse regulilor afișate pe site.

9.2. Promoțiile nu se cumulează între ele, aplicându-se reducerea cea mai mare, acest lucru fiind valabil pentru orice tip de reducere, cu excepția cazului în care în promoție se prevede expres altfel.

9.3. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL oferă de asemenea vouchere promoționale pe care Cumpărătorul nu le poate achiziționa, dar care sunt emise în urma unei campanii publicitare și care au o anumită perioadă de valabilitate. Voucherele pot avea în vedere doar o anumită categorie de produse ori numai un tip de produs și pot fi folosite o singură dată în cadrul unui singur proces de plasare a comenzii. Voucherele nu pot fi folosite pentru comenzile deja plasate.

9.4. Voucherele nu pot fi distribuite altor terți, nu pot fi revândute și nu pot fi convertite în bani. Voucherul promoțional nu se rambursează în caz de retur al produsul, dacă voucherul promoțional a fost emis în cadrul unei.

9.5. În cazul în care o comandă este anulată, respinsă sau returnată integral, comanda la care a fost aplicat Voucherul, acesta își va pierde valabilitatea și nu va mai putea fi utilizat.

9.6. Prevederile care se referă la vouchere se aplică în aceiași măsură codurilor promoționale oferite de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

9.7. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte campanii promoționale, vouchere ori reduceri. Acest aspect va fi specificat în cadrul regulamentului fiecărei campanii, care va fi adus la cunoștința Cumpărătorilor prin afișarea pe site.

9.8. Societatea stabilește în mod unilateral ori eventual în colaborare cu terți parteneri contractual ai ALFA & OCULUS MEDICAL SRL regulamentele campaniilor promoționale, concursurilor ori regulilor de acordare a voucherelor care vor fi afișate pe site. Promoțiile vor fi aplicate comenzilor care respectă întocmai Regulamentul afișat, în perioada de valabilitate și în limita stocului disponibil.

9.9. În campania promoțională nu sunt incluse taxele de livrare a produselor care fac obiectul acestor promoții, cu excepția cazului în care Campania Promoțională prevede expres altfel.

9.10. În cazul organizării unor tombole (sau giveaways), prin intermediul Site-ului sau al platformelor de socializare, prevederile prezenților termeni și condiții se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA X: POLITICA DE RETUR

Prevederile prezentei secțiuni se aplică vânzărilor încheiate la distanță (online). Pentru vânzările încheiate la punctele de lucru, sunt aplicabile Condițiile Generale de Vânzare.

10.1. În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) O.U.G. 34/2014, în cazul contractelor la distanță, „Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile calendaristice de la recepția bunurilor, fără a invoca un motiv și fără suportarea de costuri suplimentare”.

10.2. Cumpărătorul este responsabil să suporte costurile de transport pentru returnarea coletului, cu excepția cazului în care s-a convenit ca acest cost să fie suportat de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

10.3. Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2014 , în acest sens, va trebui să comunice ALFA & OCULUS MEDICAL SRL manifestarea sa de voință neechivocă de a se retrage din contractul încheiat. Recomandarea ALFA & OCULUS MEDICAL SRL este ca produsele să fie returnate de către Cumpărător utilizând partenerul care a efectuat serviciul de livrare a produsului către Cumpărător, având în vedere că prețurile în ceea ce privesc serviciile de livrare a produselor sunt negociate în favoarea Cumpărătorilor.

10.4. Cumpărătorul va suporta eventuala devalorizare a produselor, atunci când această devalorizare a fost rezultatul unei manipulări a mărfurilor care nu a fost necesară ori utilă având în vedere natura produsului, destinația comună a acestuia ori funcționalitatea sa. În cazul în care produsele returnate prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, piese lipsă, indiferent de motivul care determină aceste circumstanțe, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a refuza returul.

10.5. Cumpărătorul trebuie să returneze produsul în decurs de 14 zile din momentul în care și-a manifestat dreptul de retragere, fără întârzieri nejustificate. Este indicat ca returul să fie efectuat în ambalajul original al produsului; dacă produsul nu este returnat în ambalajul său original, returul poate fi acceptat dacă produsul returnat nu prezintă urme de deteriorare, uzură, are etichetele atașate și este complet, incluzând accesoriile cu care vine produsul, certificatul de garanție, instrucțiunile de utilizare și asamblare, cadourile oferite de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL pentru produsele comandate (în conformitate cu art. 6.3 și 6.4 din prezenții T&C) etc. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a refuza retururile efectuate cu încălcarea acestei prevederi.

10.6. În cazul exercitării dreptului de retragere, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL este obligat să restituire Cumpărătorului, fără întârzieri nejustificate, în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la momentul la care a fost informat despre exercitarea dreptului de retragere de către Cumpărător, sumele achitate de către Cumpărător folosind aceeași metodă de plată utilizată de către Cumpărător pentru efectuarea Tranzacției. Rambursarea prețului se va efectua exclusiv ulterior momentului în care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL preia produsul/produsele pentru care s-a exercitat dreptul de retragere sau, cel puțin, după ce Cumpărătorul oferă o dovadă concludentă a faptului că a trimis produsul/produsele către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

10.7. Dacă plata a fost efectuată online, prin card bancar, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va restitui sumele plătite de către Cumpărător aferentă produsului ori produselor returnate, din care va fi retrasă suma corespunzătoare taxelor de transport pe care Cumpărătorul este dator să le suporte.

10.8. Cumpărătorul are obligația de a manipula și inspecta bunul cu prudență, în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic, pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea bunului. În situația în care bunul nu este returnat în aceeași stare, cumpărătorul va fi responsabil pentru orice diminuare a valorii bunului rezultată din manipularea acestuia, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării bunului. Și într-un astfel de caz, din prețul total al bunului care va fi returnat se va reține de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL o sumă de bani care reprezintă costul diminuării valorii bunului. Orice astfel de rețineri vor fi comunicate cumpărătorului de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL după analiza returului, în termenul prevăzut pentru rambursarea prețului, sens în care se va încheia un proces-verbal de retur în care vor fi cosemnate toate neregularitățile constatate cu ocazia examinării produsului. Se consideră o diminuare a valorii bunului rezultată din manipularea acestuia, astfel cum este prevăzută de art. 14 din OUG 34/2014, orice urme de: zgârieturi fine, zgârieturi vizibile, urme de murdărie persistentă, urme de oxigare, crăpături și orice alte astfel de urme vizibile care nu existau la data livrării produsului. În cazul în care diminuarea valorii este semnificativă, în sensul în care se poate aprecia în mod rezonabil faptul că produsul nu ar putea fi revândut ulterior, ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a refuza returul.

10.9. Gift cardurile si produsele personalizate la cerere, precum si produsele asupra carora s-au efectuat, la cerere, servicii de modificare, etc. nu se returnează, în conformitate cu prevederile OUG 34/2014.

10.10. Returnarea produselor contrar condițiilor prezentate în acești T&C și/sau contrar condițiilor enunțate de O.U.G. 34/2014, atrage după sine imposibilitatea exercitării dreptului de retragere în condițiile prevăzute de lege și posibilitatea ca ALFA & OCULUS MEDICAL SRL să poată refuza returul cerut de către Cumpărător. Contravaloarea produselor ce se vor a fi returnate nu va fi achitată, iar produsele vor fi retrimise către Cumpărător, costurile de retrimitere fiind în sarcina Cumpărătorului.

SECȚIUNEA XI: POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

11.1. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL va păstra confidențialitatea datelor furnizate de către Cumpărător, dezvăluirea acestor date, precum și utilizarea acestora se va face numai în acord cu T&C prezente, cu Politica de confidențialitate și cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

11.2. Nici declarație publică, promovare, comunicat de presă ori orice alt mod de dezvăluire către terțe persoane nu va putea fi făcut de Utilizator/ Cumpărător cu privire la detaliile comenzii sau ale contractului, fără acordul scris și prealabil al ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

11.3. Pentru accesarea și vizualizarea Politicii de confidențialitate a ALFA & OCULUS MEDICAL SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal aceasta este disponibila la *link*. Politica de confidențialitate completează acești T&C.

SECȚIUNEA XII: FRAUDA

12.1. Prin crearea contului și utilizarea acestuia, Cumpărătorul este responsabil de confidențialitatea datelor contului său (username și parolă), pentru gestionarea accesării contului său și este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

12.2. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu este responsabil pentru daunele cauzate Utilizatorului/ Cumpărătorului de către o terță persoană care pretinde că acționează în numele sau interesul ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, ori pretinde că are o relație comercială cu ALFA & OCULUS MEDICAL SRL ori utilizează alte manopere ce creează aparența unei relații juridice cu ALFA & OCULUS MEDICAL SRL. Cumpărătorul este încurajat să anunțe ALFA & OCULUS MEDICAL SRL despre acest aspect de îndată, la datele de contact afișate pe site-ul https://alfa-oculus.ro/.

12.3. Crearea de conturi multiple folosind adrese care expiră după o perioadă predefinită, pentru a beneficia de promoții, vouchere ori oferte sau orice alt comportament care denotă fraudă și care este în măsură să afecteze demersul normal al Campaniei Promoționale este interzis și constituie tentativă la fraudă. În această situație ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a suspenda aceste conturi, de a anula conturile fără preaviz sau alte formalități de încunoștiințare și fără a acorda despăgubiri de vreun fel.

12.4. Orice tentativă de fraudă ori fraudă, comisă asupra datelor Cumpărătorilor ori Utilizatorilor ori asupra conținutului site-ului societății vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA XIII: EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

13.1. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu va putea fi ținut responsabil în fața Utilizatorului/ Cumpărătorului care accesează Site-ul în afara limitelor prezentate de acești T&C.

13.2. În ceea ce privesc datele furnizate pentru crearea unui cont, menținerea confidențialității datelor acestui cont, accesarea contului, distribuirea datelor contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea.

13.3. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu poate fi trasă la răspundere pe baza recenziilor publicate pe site, care cuprind eventuale informații greșite, eronate sau inexacte și atrage atenția Utilizatorului/Cumpărătorului asupra faptului că aceste recenzii sunt publicate de alți Cumpărători pe baza experiențelor personale și nu constituie o garanție a unei experiențe similare pentru toți Cumpărătorii.

13.4. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul T&C pentru a aduce la cunoștința Utilizatorilor/ Cumpărătorilor orice modificări în ceea ce privește funcționarea site-ului ori orice modificări legislative relevante în materie. T&C modificați vor fi opozabili de la momentul afișării pe site a acestora, sens în care avizăm o consultare periodică a T&C.

13.5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ: ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu garantează Utilizatorului accesul la site în lipsa efectuării etapelor de înregistrare complete prevăzute pe site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral Conținutul. De asemenea, Utilizatorul nu poate reproduce parțial sau integral, să copieze sau să transfere vreunui terț orice Conținut asupra căruia are sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al ALFA & OCULUS MEDICAL SRL. Utilizatorul răspunde pentru orice prejudicii cauzate ca urmare a nesocotirii prevederilor acestui punct din T&C.

13.6. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu răspunde de conținutul site-urilor la care se ajunge prin legătură, indiferent de natura acestora, singurii răspunzători în această situație fiind proprietarii sau administratorii site-urilor cu pricina. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL de asemenea nu garantează cu privire la experiența utilizării site-ului, în sensul că aceasta va ajunge la așteptările Utilizatorului/ Cumpărătorului.

13.7. Mijloacele de promovare folosite pentru prezentarea campaniilor promoționale pe Site, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea lor aibă înțelesul unei obligații din partea ALFA & OCULUS MEDICAL SRL de a deține efectiv în stoc produsele ce apar sau pot să apară în cadrul acestora. Doar produsele prezente pe site, având indicate prețul de vânzare și caracteristicile acestora servesc scopurilor comerciale ale ALFA & OCULUS MEDICAL SRL fiind astfel disponibile pentru vânzare.

13.8. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL nu poate fi ținut răspunzătoare de orice rănire, pagubă materială directă/ indirectă ori pierdere rezultată de orice defect al produsului livrat, în acest caz fiind răspunzători exclusiv Furnizorii, ALFA OCULUS MEDICAL SRL operând exclusiv în calitate de intermediar.

SECȚIUNEA XIV: CESIOANREA ȘI SUBCONTRACTAREA

14.1. ALFA & OCULUS MEDICAL SRL poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru serviciile aferente onorării Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia.

SECȚIUNEA XV: FORȚA MAJORĂ

15.1. Forța majoră reprezintă acel eveniment imprevizibil și de neînvins, apărut independent de voința părților, apărut ulterior încheierii contractului ce determină imposibilitatea parțială ori totală de executare a contractului.

15.2. Dacă neexecutarea oricăror obligații la termen, parțial ori total, este cauzată de existența unui caz de forță majoră, obligații care revin fie ALFA & OCULUS MEDICAL SRL, fie Cumpărătorului în temeiul contractului încheiat, atunci niciuna dintre părți nu va răspunde pentru neexecutarea la termen a acestor obligații. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

15.3. Partea care invocă forța majoră va trebui să o aducă la cunosința celeilalte părți contractante, în scris, în termen de 5 zile de la apariția evenimentului și să facă dovada acesteia în termen de 15 zile de la apariția forței majore, indicând efectele asupra executării obligațiilor părților precum și întinderea acestor efecte. În cazul în care ALFA & OCULUS MEDICAL SRL este partea care se prevalează de efectele forței majore, comunicarea se consideră efectuată și atunci când are loc printr-o declarație publică, efectuată pe site-ul https://alfa-oculus.ro/.

15.4. Dacă împrejurările și efectele evenimentului ce constituie forță majoră subzistă pe o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte contractantă va avea dreptul să notifice cealaltă parte despre încetarea de drept a contractului, fără a putea pretinde una de la cealaltă daune-interese. Până la finalul acestei perioade părțile au obligația să își execute restul obligațiilor survenite din contract, dacă acest lucru este cu putință.

SECȚIUNEA XVI: LITIGII

16.1. Ca regulă, Cumpărătorul se obligă ca orice dispute intervenite din încheierea prezentului contract ori în legătură directă cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la valabilitatea, interpretarea contractului, executarea acestuia ori terminarea sa, să fie rezolvate, în primul rând, pe cale amiabilă între părțile contractante.

16.2. Dacă soluționarea amiabilă a disputelor a eșuat, orice litigii, în sens larg, născute din contract ori în legătură cu contractul, vor fi de competența instanțelor române competente din punct de vedere teritorial din circumscripția în care își are sediul ALFA & OCULUS MEDICAL SRL.

SECȚIUNEA XVII: DISPOZIȚII FINALE

17.1. Limba de comunicare între părțile contractante precum și limba contractului de vânzare cumpărare este limba română. Toate contractele încheiate de ALFA & OCULUS MEDICAL SRL cu Cumpărătorii vor fi stocate electronic de către ALFA & OCULUS MEDICAL SRL și nu sunt disponibile terților.

17.2. În împrejurarea în care orice prevedere a T&C prezente devine inaplicabilă, nulă ori caducă, din orice motiv, restul prevederilor din prezentul document rămân în continuare valabile și își vor produce efectele.
17.3. În ipoteza în care în relația dintre părțile contractante intervine un element de extraneitate, părțile convin ca legea ce guvernează raporturile juridice dintre ele să fie în continuare legea română. Drepturile consumatorului ce derivă din legislația generală în materie rămân aceleași.

 

Coș de cumpărături